menu

Wat zijn mijn rechten en plichten als huurder?

Voor al je rechten en plichten als huurder verwijzen wij je naar de huurovereenkomst welke je hebt ondertekend bij het accepteren van de woning. Bij die huurovereenkomst horen de algemene huurvoorwaarden. Hierin staan onze precieze afspraken over het gebruik van uw woning. In deze toelichting op de huurovereenkomst geven wij u extra algemene informatie over uw rechten en plichten als huurder van de woning.