menu

Per welke datum schrijven jullie het maandelijkse huurbedrag af?

Wij schrijven de huur elke eerste werkdag van de maand af.