menu

Ik ben al huurder

Er is iets stuk in mijn huurwoning of er werkt iets niet goed meer, lossen jullie dit op?

Dat hangt ervan af wat voor storing het is. Kijk eerst in het 'Huurders A-B-C' welke storingen door jezelf opgelost moeten worden en welke je kunt doorgeven aan onze storingsdienst. Gaat het bijvoorbeeld om een kapotte lamp dan moet je deze zelf vervangen, maar gaat het om een kapotte kookplaat, dan zorgen wij daar in de meeste gevallen voor. Als het goed is, staat het 'Huurders A-B-C' op de meterkastkaart die in jouw woning hangt, of lees de meterkastkaart online.

Ik wil een storing melden, hoe kan ik dit doen?

Je kunt je storing telefonisch melden op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur via telefoonnummer 088-5330001 (of 0320-227344) of mailen aan onderhoud@vanderlinden.nl. Constateer je ’s avonds of in het weekend een storing waarvan de reparatie niet kan wachten tot de eerstvolgende werkdag, dan kun je ook ditzelfde storingsnummer bellen.

Ik betaal via automatische incasso en mijn rekeningnummer is gewijzigd. Wat nu?

Stuur een mail naar vgmfactuur@vanderlinden.nl met je naam en adres. Wij sturen je dan een nieuwe machtigingskaart per post. Die kun je invullen en aan ons retourneren.

Per welke datum schrijven jullie het maandelijkse huurbedrag af?

Wij schrijven de huur elke eerste werkdag van de maand af.

Wat is de opzegtermijn van mijn huurovereenkomst?

De opzegtermijn is in de regel 1 kalendermaand. Doe je bijvoorbeeld je opzegging op 15 juli, dan eindigt de huurovereenkomst per 31 augustus. Echter zijn hierop ook uitzonderingen. Raadpleeg voor de opzegtermijn van jouw woning altijd eerst je huurovereenkomst. Kun je deze niet direct terugvinden neem dan gerust contact op met onze afdeling Verhuur bereikbaar onder nummer 088-5330000 of mail naar verhuur@vanderlinden.nl

Hoe moet ik mijn huurovereenkomst opzeggen?

We ontvangen je huuropzegging graag schriftelijk per aangetekende post of per e-mail aan verhuur@vanderlinden.nl. Je kunt gebruik maken van deze opzeggingsbrief voor een huurwoning, gaat het om een garage, parkeerplaats of laadpaal gebruik dan de opzeggingsbrief garage, parkeerplaats, oplaadpaal. Je kunt het ingevulde document aangetekend verzenden naar:

Van der Linden Vastgoedmanagement
T.a.v. team verhuur
Postbus 10172
1301 AD Almere

Hoe moet ik een verzoek doen tot het aanpassen van mijn huurovereenkomst?

Wanneer je woon- of persoonlijke situatie wijzigt, bijvoorbeeld door samenwonen met je partner of scheiding, moet je dat aan ons doorgeven. Hiervoor dien je een verzoek contractwijziging in. Op basis van je verzoek beoordelen wij of het wel of niet mogelijk is om je contract te wijzigen.

Je kunt het ingevulde en ondertekende document verzenden naar verhuur@vanderlinden.nl of:


Van der Linden Vastgoedmanagement
T.a.v. team verhuur
Postbus 10172
1301 AD Almere

Hoe moet ik mijn woning opleveren?

Hoe je woning opgeleverd moet worden kun je lezen in deze toelichting over het opleveren van een huurwoning.  Is er sprake van aansluitende verhuur door een nieuwe huurder? Dan kan het zo zijn dat de nieuwe huurder enkele zaken van je over wil nemen. Dit moeten jullie onderling regelen en vastleggen. De nieuwe huurder wordt dan verantwoordelijk voor de overgenomen spullen. Raadpleeg voor meer informatie het document overname roerende goederen huurwoning.