menu

Zijn er administratieve kosten verbonden aan het huren van een woning?

Nee. We rekenen geen kosten voor het beoordelen van je aanvraag en het opstellen van een huurovereenkomst. Ook het plaatsen op de belangstellendenlijst is kosteloos.