menu

Welk inkomen heb ik minimaal nodig om te kunnen huren?

Wij hanteren diverse inkomensvoorwaarden afhankelijk van je situatie en afhankelijk van de woning die je wilt huren. Werk je in loondienst of heb je een eigen bedrijf dan gaan we meestal uit van een inkomen gelijk aan minimaal 4 x de huur aan bruto-maandinkomen. Kijk bij de woning van jouw keuze naar het bedrag dat staat vermeld onder ‘inkomenseisen’.

Bijvoorbeeld bij een maandinkomen van € 2.200:
Jaarinkomen: € 2.200 X 12 = € 26.400
Vakantiegeld: € 26.400 X 8% (1,08) = € 28.512
Bruto maandinkomen inclusief vakantiegeld: € 28.512 / 12 = € 2.376

Ben je met pensioen? In dat geval kijken wij altijd naar je netto maand inkomen. Je kunt de bruto huur van je netto maandinkomen aftrekken en dan moet er nog ongeveer € 1000,- over blijven. 

Gaat de belangstelling uit naar een seniorenwoning binnen de sociale huursector dan verwijzen wij u naar de vraag: 'Ik heb interesse in een sociale huurwoning. Wat is passend toewijzen?'