menu

Mijn inkomen is te laag, zijn er nog andere mogelijkheden om toch te kunnen huren?

Indien jouw inkomen uit loondienst, pensioen of eigen bedrijf niet toereikend is dan zijn er wellicht nog andere mogelijkheden.

Heb je spaargeld of eigen vermogen? Wij mogen 10% van je spaargeld optellen bij jouw jaarinkomen. Wanneer je daarmee wel voldoet dan moet je er vanuit gaan dat wij een waarborgsom vragen van minimaal twee maanden huur.  Spaargeld is immers geen vast gegeven en kan ook in een keer besteed worden.

Het is niet mogelijk dat een ouder of iemand anders garant staat. Diegene die de woning gaat huren moet zelf aan de huurvoorwaarden voldoen.