menu

Wat mag ik meetellen als inkomen?

Om een sociale huurwoning betaalbaar te houden voor mensen met een laag inkomen zijn wij gebonden aan strikte regels opgenomen in de woningwet. Hierdoor kunnen deze woningen niet aan iedereen verhuurd worden, maar dienen deze woningen passend te worden toegewezen aan specifieke doelgroepen/personen.

Hierbij wordt onder andere gekeken naar het inkomen per huishouden, de maximale huurprijs en wel of niet hebben van een zorgindicatie.

 Mocht je meer gedetailleerde informatie willen over het passend toewijzen van sociale huurwoningen, dan verwijzen wij je graag naar de website van de rijksoverheid.