menu

Ik heb een eigen bedrijf, welke papieren moet ik aanleveren?

Heb je een eigen bedrijf?  Dan ontvangen wij graag  de jaarcijfers van de afgelopen twee jaar, met winst en verliesrekening en een accountantsverklaring. Ook vragen wij om de voorlopige en/of definitieve aanslag inkomstenbelasting aan te leveren van die afgelopen twee jaar. Je bedrijf moet dan ook reeds twee jaar bestaan. Hou er rekening mee dat bij een eigen bedrijf wij vaak een waarborgsom of bankgarantie vragen van twee maanden huur.