menu

Meest gestelde vragen door zoekers

Welk inkomen heb ik minimaal nodig om te kunnen huren?

Wij hanteren diverse inkomensvoorwaarden afhankelijk van je situatie en afhankelijk van de woning die je wilt huren. Werk je in loondienst of heb je een eigen bedrijf dan gaan we meestal uit van een inkomen gelijk aan minimaal 4 x de huur aan bruto-maandinkomen. Kijk bij de woning van jouw keuze naar het bedrag dat staat vermeld onder ‘inkomenseisen’.

Ben je met pensioen? In dat geval kijken wij altijd naar je netto maand inkomen. Je kunt de bruto huur van je netto maandinkomen aftrekken en dan moet er nog ongeveer € 1000,- over blijven. 

Zijn er administratieve kosten verbonden aan het huren van een woning?

Nee. We rekenen geen kosten voor het beoordelen van je aanvraag en het afsluiten van een huurovereenkomst. Ook het plaatsen op de wachtlijst is kosteloos. 

Wat mag ik meetellen als inkomen?

13e maand, vakantiegeld en vaste onregelmatigheidstoeslag worden in de meeste gevallen meegenomen in het bruto jaar inkomen. Provisie, studiefinanciering, alimentatie, onregelmatigheid/overwerk en tantièmes niet. Twijfel je over wat je wel of niet mee mag tellen? Lever dan alsjeblieft wel je papieren in, wij bekijken graag zelf voor jou wat mogelijk is. 

Is er een minimale huurperiode?

Ja, wij verhuren onze vrije sector huurwoningen voor minimaal 1 jaar. Voor een groot deel van de sociale huurwoningen geldt geen minimale huurperiode.

Mag iemand anders garant staan?

Nee, dit is niet mogelijk. Je moet zelf aan de inkomensvoorwaarden voldoen.

Ik werk als uitzendkracht, kan ik dan huren?

Wellicht. Dat hangt van de fase waarin je uitzendovereenkomst zit. Werk je al langere tijd via een uitzendovereenkomst, dan heb je vaak meer zekerheden opgebouwd. Het hangt ook af van het aantal vaste uren. Hoe meer, hoe groter de kans dat je toch in aanmerking komt. Op basis van een 0-urencontract, kunnen we helaas niet aan je verhuren.

Mijn inkomen is te laag, zijn er nog andere mogelijkheden om toch te kunnen huren?

Indien jouw inkomen uit loondienst, pensioen of eigen bedrijf niet toereikend is dan zijn er wellicht nog andere mogelijkheden.

Heb je spaargeld of eigen vermogen? Wij mogen 10% van je spaargeld optellen bij jouw jaarinkomen. Wanneer je daarmee wel voldoet dan moet je er vanuit gaan dat wij wel een bankgarantie of waarborgsom vragen van minimaal drie maanden huur.  Spaargeld is immers geen vast gegeven en kan ook in een keer besteed worden.

Het is niet mogelijk dat een ouder of iemand anders garant staat. Diegene die de woning gaat huren moet zelf aan de huurvoorwaarden voldoen. 

Moet ik een borg betalen?

Standaard vragen wij geen borg. Er zijn uitzonderingen. Heb je een eigen bedrijf of huur je op basis van vermogen? Dan vragen wij een waarborgsom van drie tot maximaal zes maanden huur. Iedere aanvraag is uniek en het kan zijn dat ook in andere uitzonderlijke gevallen wij een waarborgsom vragen om zo toch mogelijk te maken dat je een woning kunt huren.  

Mag ik een woning huren voor iemand anders, bijvoorbeeld een zoon of dochter?

Nee. Dat is helaas niet mogelijk. Diegene die uiteindelijk in de woning gaat wonen, moet zelf aan de huurvoorwaarden voldoen.

Mag ik samen met een familielid/vriend(in)/studiegenoot huren met wie ik geen relatie heb?

Het is in principe niet mogelijk om met iemand anders dan je partner te huren. Natuurlijk kan er wel gehuurd worden, indien één van beiden voldoende inkomen heeft. Dan komt de overeenkomst alleen op naam van diegene te staan.

Huren met één of meerdere studiegenoten is niet mogelijk. 

Ik verdien mijn inkomen buiten Nederland, kan ik wel huren?

Nee. Inkomen dat binnenkomt op een buitenlandse rekening nemen we niet mee in de beoordeling. De reden hiervoor is dat we dan geen mogelijkheid hebben voor het leggen van eventueel loonbeslag in voorkomende situaties.

Ik ga scheiden, hoe kan ik bij jullie in aanmerking komen voor een huurwoning?

Een scheiding is niet alleen emotioneel maar financieel vaak ook erg gecompliceerd. We hanteren onderstaande richtlijn. Maar kijken ook graag samen met je wat we voor je kunnen doen.

Wanneer je gaat scheiden dan is het voor ons belangrijk wat de financiële afspraken zijn tussen beide partijen.  Daarom vragen wij een convenant of voorlopige voorzieningen. Daarin staat wat er eventueel aan alimentatie betaald moet worden, of wat er gebeurt met de huur/koop woning. Waren jullie alleen samenwonend, maar wel beiden verantwoordelijk voor de woonlast? Dan vragen wij om een ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid.

Vaak is het zo dat deze documenten nog niet voorhanden zijn, terwijl iemand wel alvast wil gaan huren. Er zijn dan verschillende mogelijkheden. Of wij nemen zowel de hypotheeklast als de te verwachten huur mee in de berekening. Dit wordt dan ingehouden op het inkomen. Voldoet de aanvrager dan nog steeds aan de inkomenseis, dan kunnen wij bekijken of wij toch tot verhuring over kunnen gaan.  In dit geval zal er verhuurd worden met een bankgarantie of waarborgsom. 

Ik heb een eigen bedrijf, welke papieren moet ik aanleveren?

Heb je een eigen bedrijf?  Dan ontvangen wij graag  de jaarcijfers van de afgelopen twee jaar, met winst en verliesrekening en een accountantsverklaring. Ook vragen wij om de voorlopige en/of definitieve aanslag inkomstenbelasting aan te leveren van die afgelopen twee jaar. Je bedrijf moet dan ook reeds twee jaar bestaan. Hou er rekening mee dat bij een eigen bedrijf wij vaak een waarborgsom of bankgarantie vragen van drie maanden huur. 

Kom ik in aanmerking voor huurtoeslag?

Voor woningen met een huurprijs lager dan € 710,68 per maand is het wellicht mogelijk om huurtoeslag aan te vragen. Dit hangt niet alleen af van de huurprijs, maar ook van de hoogte van jouw inkomen, je gezinssamenstelling en vermogen.  Kijk bij de woning van jouw keuze onder ‘ huurtoeslag’ of deze hiervoor in aanmerking komt. Op de site van de Belastingdienst kun je berekenen of je gezien jouw situatie hierop inderdaad aanspraak kunt maken.