menu

Meest gestelde vragen door zoekers

Hoe werkt het IDD / woondossier?

In je persoonlijke woondossier kun je alle benodigde persoonlijke gegevens en documenten uploaden en aanpassen. Heb je nog geen woondossier vul dan dit online formulier in. Heb je al wel een woondossier, klik dan rechts boven op de groene knop 'inloggen in mijn IDD account'. Het compleet invullen van je woondossier is een vereiste om een woning aan een kandidaat te kunnen toewijzen.

Na het invullen van het formulier krijg je automatisch een mail met je inloggegevens, zodat je je account kunt activeren. Let op: je aanvraag van een wachtwoord kan in de e-mail SPAM-BOX terechtkomen. Controleer deze dus goed.

Hieronder staan een aantal tips om het gebruik van je persoonlijk woondossier makkelijker te maken.

Wat zijn de volgende stappen voor mijn inschrijving?

1. Na het instellen van je wachtwoord heb je toegang tot je persoonlijke woondossier. Inloggen gaat via de website www.vanderlinden.nl; rechtsboven op de website zit de INLOGGEN knop. Ga vervolgens naar 'huurders woondossier'

2. Klik op ‘Mijn gegevens’ en vul je persoonlijke en financiële gegevens aan.

3. Pas eventueel je voorkeurswoning(en) aan. Advies bij de woningkeuze? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder. 

4. Voeg vervolgens onder het kopje 'Mijn documenten' de vereiste documenten toe. Bewaar tussentijds ook je documenten! Vergeet niet om je BSN-nummer af te schermen. Zijn alle gevraagde documenten geplaatst'? Klik dan vervolgens dan op 'documenten compleet'.

5. Inschrijven met een partner? Het is ook belangrijk dat je partner een account aanmaakt en onder zijn/haar eigen account de documenten toevoegt.

5. Zeker weten of alle gegevens compleet zijn? Check dan in je woondossier of de eerste drie bolletjes in de tijdlijn op groen staan. Staan deze op groen, dan kunnen wij je dossier controleren en mogelijk voorlopig een woning toewijzen.

Welk inkomen heb ik minimaal nodig om te kunnen huren?

Wij hanteren diverse inkomensvoorwaarden afhankelijk van je situatie en afhankelijk van de woning die je wilt huren. Werk je in loondienst of heb je een eigen bedrijf dan gaan we meestal uit van een inkomen gelijk aan minimaal 4 x de huur aan bruto-maandinkomen. Kijk bij de woning van jouw keuze naar het bedrag dat staat vermeld onder ‘inkomenseisen’.

Bijvoorbeeld bij een maandinkomen van € 2.200:
Jaarinkomen: € 2.200 X 12 = € 26.400
Vakantiegeld: € 26.400 X 8% (1,08) = € 28.512
Bruto maandinkomen inclusief vakantiegeld: € 28.512 / 12 = € 2.376

Ben je met pensioen? In dat geval kijken wij altijd naar je netto maand inkomen. Je kunt de bruto huur van je netto maandinkomen aftrekken en dan moet er nog ongeveer € 1000,- over blijven. 

Gaat de belangstelling uit naar een seniorenwoning binnen de sociale huursector dan verwijzen wij u naar de vraag: 'Ik heb interesse in een sociale huurwoning. Wat is passend toewijzen?'

Hoe selecteren jullie de huurders voor een woning?

Iedereen die aan de inkomenseisen voldoet maakt even veel kans op een woning. Wij beoordelen puur objectief op basis van de aangeleverde gegevens en documentatie. Wij vinden het van zeer groot belang dat alle kandidaten (en het behandelen van de aangeleverde stukken) op een zelfde wijze plaatsvindt. Hierbij maken wij in geen enkele situatie positieve of negatieve uitzonderingen op basis van geslacht, huidskleur, achternaam, geaardheid, afkomst, geloof of etniciteit van de woningzoekende. Als er meerdere, vergelijkbare inschrijvingen op een woning zijn, dan zal er een willekeurig dossier gekozen worden door het systeem. Wanneer je zoveel mogelijk kans wilt maken op een woning, raden we je aan om meerdere voorkeuren door te geven indien je in meerdere woningen geïnteresseerd bent.

Zijn er administratieve kosten verbonden aan het huren van een woning?

Nee. We rekenen geen kosten voor het beoordelen van je aanvraag en het opstellen van een huurovereenkomst. Ook het plaatsen op de belangstellendenlijst is kosteloos. 

Wat mag ik meetellen als inkomen?

13e maand, vakantiegeld en vaste onregelmatigheidstoeslag worden in de meeste gevallen meegenomen in het bruto jaar inkomen. Provisie, studiefinanciering, alimentatie, onregelmatigheid/overwerk en tantièmes niet. Twijfel je over wat je wel of niet mee mag tellen? Lever dan alsjeblieft wel je papieren in, wij bekijken graag zelf voor jou wat mogelijk is. 

Ik heb interesse in een sociale huurwoning, wat is passend toewijzen?

Om een sociale huurwoning betaalbaar te houden voor mensen met een laag inkomen zijn wij gebonden aan strikte regels opgenomen in de woningwet. Hierdoor kunnen deze woningen niet aan iedereen verhuurd worden, maar dienen deze woningen passend te worden toegewezen aan specifieke doelgroepen/personen.

Hierbij wordt onder andere gekeken naar het inkomen per huishouden, de maximale huurprijs en wel of niet hebben van een zorgindicatie.

 Mocht je meer gedetailleerde informatie willen over het passend toewijzen van sociale huurwoningen, dan verwijzen wij je graag naar de website van de rijksoverheid.

Wat gebeurt er zodra ik op de reservelijst ben geplaatst?

Bij je inschrijving heb je specifieke woningvoorkeuren en je bruto maandinkomen aangegeven. Wanneer wij een woning beschikbaar krijgen waar je als beste naar voren komt (op basis van jouw woningvoorkeuren, maandinkomen en volledigheid dossier), zullen wij per mail contact met je opnemen om de woning aan te bieden en om aanvullende documenten vragen. Mocht je op een later moment de woning accepteren, dan zullen wij om de laatste resterende gegevens vragen en een credit-check uitvoeren. 

Is er een minimale huurperiode?

Ja, wij verhuren onze vrije sector huurwoningen voor minimaal 1 jaar. Voor een groot deel van de sociale huurwoningen geldt geen minimale huurperiode.

Mag iemand anders garant staan?

Nee, dit is niet mogelijk. Je moet zelf aan de inkomensvoorwaarden voldoen.

Ik werk als uitzendkracht, kan ik dan huren?

Wellicht. Dat hangt van de fase waarin je uitzendovereenkomst zit. Werk je al langere tijd via een uitzendovereenkomst, dan heb je vaak meer zekerheden opgebouwd. Het hangt ook af van het aantal vaste uren. Hoe meer, hoe groter de kans dat je toch in aanmerking komt. Op basis van een 0-urencontract, kunnen we helaas niet aan je verhuren.

Mijn inkomen is te laag, zijn er nog andere mogelijkheden om toch te kunnen huren?

Indien jouw inkomen uit loondienst, pensioen of eigen bedrijf niet toereikend is dan zijn er wellicht nog andere mogelijkheden.

Heb je spaargeld of eigen vermogen? Wij mogen 10% van je spaargeld optellen bij jouw jaarinkomen. Wanneer je daarmee wel voldoet dan moet je er vanuit gaan dat wij een waarborgsom vragen van minimaal twee maanden huur.  Spaargeld is immers geen vast gegeven en kan ook in een keer besteed worden.

Het is niet mogelijk dat een ouder of iemand anders garant staat. Diegene die de woning gaat huren moet zelf aan de huurvoorwaarden voldoen. 

Moet ik een borg betalen?

Bij bepaalde huurwoningen vragen wij standaard een waarborgsom van 1 of 2 maanden, bij een ander deel van de huurwoningen is er geen sprake van een standaard waarborgsom.  Echter zijn hierop uitzonderingen. Heb je een eigen onderneming of huur je op basis van vermogen? Dan vragen wij standaard een waarborgsom van twee maanden huur. Wij benadrukken graag dat elke aanvraag uniek is en dat de beoordeling van je dossier door het verhuurteam leidend is om wel of geen waarborgsom te stellen. 

Mag ik een woning huren voor iemand anders, bijvoorbeeld een zoon of dochter?

Nee. Dat is helaas niet mogelijk. Diegene die uiteindelijk in de woning gaat wonen, moet zelf aan de huurvoorwaarden voldoen.

Mag ik samen met een familielid/vriend(in)/studiegenoot huren met wie ik geen relatie heb?

Het is in principe niet mogelijk om met iemand anders dan je partner te huren. Natuurlijk kan er wel gehuurd worden, indien één van beiden voldoende inkomen heeft. Dan komt de overeenkomst alleen op naam van diegene te staan.

Huren met één of meerdere studiegenoten is niet mogelijk. 

Ik ga scheiden, hoe kan ik bij jullie in aanmerking komen voor een huurwoning?

Een scheiding is niet alleen emotioneel maar financieel vaak ook erg gecompliceerd. We hanteren onderstaande richtlijn. Maar kijken ook graag samen met je wat we voor je kunnen doen.

Wanneer je gaat scheiden dan is het voor ons belangrijk wat de financiële afspraken zijn tussen beide partijen.  Daarom vragen wij een convenant of voorlopige voorzieningen. Daarin staat wat er eventueel aan alimentatie betaald moet worden, of wat er gebeurt met de huur/koop woning. Waren jullie alleen samenwonend, maar wel beiden verantwoordelijk voor de woonlast? Dan vragen wij om een ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid.

Vaak is het zo dat deze documenten nog niet voorhanden zijn, terwijl iemand wel alvast wil gaan huren. Er zijn dan verschillende mogelijkheden. Of wij nemen zowel de hypotheeklast als de te verwachten huur mee in de berekening. Dit wordt dan ingehouden op het inkomen. Voldoet de aanvrager dan nog steeds aan de inkomenseis, dan kunnen wij bekijken of wij toch tot verhuring over kunnen gaan.  In dit geval zal er verhuurd worden met een bankgarantie of waarborgsom. 

Ik heb een eigen bedrijf, welke papieren moet ik aanleveren?

Heb je een eigen bedrijf?  Dan ontvangen wij graag  de jaarcijfers van de afgelopen twee jaar, met winst en verliesrekening en een accountantsverklaring. Ook vragen wij om de voorlopige en/of definitieve aanslag inkomstenbelasting aan te leveren van die afgelopen twee jaar. Je bedrijf moet dan ook reeds twee jaar bestaan. Hou er rekening mee dat bij een eigen bedrijf wij vaak een waarborgsom of bankgarantie vragen van twee maanden huur. 

Kom ik in aanmerking voor huurtoeslag?

Voor woningen met een huurprijs lager dan € 879,66 per maand is het wellicht mogelijk om huurtoeslag aan te vragen. Dit hangt niet alleen af van de huurprijs, maar ook van de hoogte van jouw inkomen, je gezinssamenstelling en vermogen.  Kijk bij de woning van jouw keuze onder ‘ huurtoeslag’ of deze hiervoor in aanmerking komt. Op de site van de Belastingdienst kun je berekenen of je gezien jouw situatie hierop inderdaad aanspraak kunt maken, klik hier om een proefberekening te maken.