menu
Inloggen

Zorgvastgoed

Met het scheiden van wonen en zorg is zorgvastgoedmanagement een actueel onderwerp geworden. Vanaf 2011 hebben wij ons volledig gespecialiseerd in zorgvastgoed. Het werken met een kwetsbare doelgroep maakt dat het niet alleen maar gaat over de stenen. Zorgvastgoed gaat vooral over emotie en prettig, veilig en geborgen wonen. Het vraagt om veel meer inlevingsvermogen, persoonlijke betrokkenheid en maatwerk. Met de roots van een echt familiebedrijf zit dat in ons DNA. 'Goed beheer, zonder zorgen,' is ons motto.


Logo Vastgoedmanagement Nederland   Logo Actiz   logo isae type 2   Logo stichting zorgvastgoed


referentie zorgvastgoedmanagement caranteTheo Klarenbeek, manager huisvesting Carante Groep over Van der Linden:
Onze indruk is professioneel en zakelijk op een prettige manier met veel aandacht voor persoonlijke contacten. Ik vind het belangrijk dat culturen van samenwerkende organisaties op elkaar aansluiten. Zo ervaar ik het bij Van der Linden. We werken met een kwetsbare doelgroep, daar moet je zorgvuldig mee omgaan’,

                

Optimaal rendement van zorgvastgoed, rekening houdend met bewoners en zorginstellingen

Onze doelstelling binnen het zorgvastgoedmanagement is een hoge mate van klanttevredenheid en een optimaal rendement. Naast onze jarenlange ervaring binnen de vastgoedbranche, houden we rekening met de belangen van de zorginstellingen en de bewoners. De grote uitdaging ligt in het vinden van de balans tussen deze drie partijen.  De afgelopen jaren hebben wij veel ervaring opgedaan in het vinden van deze balans en hebben met zorgorganisaties een optimale samenwerking kunnen realiseren. Deze samenwerking heeft geresulteerd in positieve klanttevredenheidsmetingen, optimaliseren van het beheer, het rendement en het verminderen van leegstandrisico’s.

 

Advies over splitsing tussen zorg en vastgoed

We zien dat zorginstellingen zich steeds meer toeleggen op hun kerntaak: zorg. Voor wonen wordt een professional ingeschakeld. Inmiddels voeren we het zorgvastgoedbeheer voor een groot aantal zorginstellingen en een landelijk werkende woningcorporatie. Voor de overdracht van zorgvastgoed hebben wij een geheel eigen werkwijze ontwikkeld, die als basis dient om de splitsing tussen zorg en vastgoed op een verantwoorde manier vorm te geven. Door flexibel te kijken naar het bezit, de doelgroep en de zorginstelling onderscheiden wij ons en hebben wij diverse complexen met goed resultaat overgenomen.

Referentie zorgvastgoedmanagement Habion        Referentie zorgvastgoedmanagement Hilverzorg              Referentie zorgvastgoedmanagement IJsselheem                  referentie zorgvastgoedmaangement NWV         referentie zorgvastgoedmanagement Zorgcirkel         Zorgvastgoed referentie Amaris De Veste         zorgvastgoed referentie amariszorgvastgoed referentie magentazorg             zorgvastgoed referentie omring              zorgvastgoed referentie woonzorgunie veluwe              zorgvastgoed referentie zonnehuisgroep ijsselvecht         zorgvastgoed referentie zorgcentrum aelsmeer         zorgvastgoed zorggroep de vechtstreek             Zorgvastgoed referentie Bartimeus          zorgvastgoed referentie carante

 

Integriteitbeleid

De belangen in het zorgvastgoed zijn groot, zowel in financiële zin, maar ook als het gaat om het leefgenot van een kwetsbare doelgroep. Integriteit staat bij ons extra hoog in het vaandel. We borgen dit in onze bedrijfsprocessen middels een ISAE 1 en 2 certificering. We laten hierop periodiek controle op uitvoeren door een externe accountant.  Zo zijn onze relaties verzekerd van een integere partner. Daarnaast tekenen wij jaarlijks de gedragscode van Vastgoedmanagement Nederland.

Strategische kansen voor zorgvastgoed, onze expertises:

 • Het zoveel mogelijk voorkomen van klachten
 • Het realiseren van zorgeloos gebruik
 • Een goede communicatie tussen beheerder, opdrachtgever en bewoner
 • Vraaggericht en oplossingsgericht
 • Bewaken en monitoren kwaliteit van de dienstverlening
 • Duurzame oplossingen (fysiek/gebouwgebonden en in kostenbesparing)
 • Sturen op waardebehoud en waardestijging door goed onderhoud
 • Goede registratie- en rapportagesysteem voor beschikbaarheid, actuele informatie en archief
 • Toekomstgericht
 • Flexibiliteit en maatwerk
 • Wij vergroten de efficiency en reduceren de kosten
 • Wij zijn adviseur en sparringpartner

Wij bieden strategische kansen en tactische hulpmiddelen voor het zorgvastgoed.


Zorgvastgoedmanagement vraagt om extra betrokkenheid

Met een puur zakelijke benadering kom je er niet in het zorgvastgoedmanagement. Het vraagt om extra betrokkenheid en maatwerk. Daar worden onze collega's op geselecteerd. Naast hun algemene vastgoedkennis worden ze intern opgeleid om volledig gespecialiseerd te raken in zorgvastgoed. 

Van Der Linden Vastgoedmanagement is partner van Stichting Zorgvastgoed en wil daarmee bijdragen aan het uitwisselen van kennis en het stimuleren van ontmoetingen tussen partijen.

Onze zorgvastgoedprojecten

Ontmoet onze medewerkers

Erica Koetje, accountmanager

‘Zorgvastgoed is een speciale tak van sport. We bedienen een kwetsbare doelgroep die extra betrokkenheid en aandacht vraagt. Flexibiliteit en verantwoordelijkheid zijn dan een voorwaarde om zowel voor tevreden huurders als opdrachtgevers te zorgen. Hun complimenten maken mij extra enthousiast om elke dag het onderste voor ze uit de kan te halen.'

Carin Jansen, verhuurmedewerker

‘Als je elke dag weer mensen blij kunt maken, door het huis van hun dromen aan ze te verhuren, dan vind ik dat ik een topbaan heb. Ik doe dat samen met een groep enthousiaste collega’s, leuk om mee samen te werken. En natuurlijk de afwisseling in mijn werk: veel verschillende mensen, veel verschillende huizen van studentenwoningen tot seniorenhuisvesting! Stressbestendigheid komt er wel bij kijken: het is steeds schakelen tussen telefoongesprekken, open huizen, bezichtigingen en administratieve handelingen. Er is geen dag hetzelfde in mijn werk en dat is leuk. Altijd weer de uitdaging van een niet eerder gestelde vraag die om een oplossing vraagt.’