menu
Home » Woning kopen » Tretjakovlaan 8

Tretjakovlaan 8 - AMSTERDAM

[English version is below the text in Dutch] Over Tretjakovlaan 8 Dit fantastische studio-appartement van bijna 60 m² is onderdeel van een bijzonder woongebouw De woning is gerealiseerd in een voormalige Lees meer
Vraagprijs:

€ 275.000 k.k.

  • Bouwvorm

    Bestaande bouw
  • Status

    Verkocht
Vragen? Bel 020-5712712Neem contact op Terug naar resultaten

Plattegrond


Over de woning

[English version is below the text in Dutch]

Over Tretjakovlaan 8

Dit fantastische studio-appartement van bijna 60 m² is onderdeel van een bijzonder woongebouw De woning is gerealiseerd in een voormalige rioolwaterzuiveringston in het Kröller-Müllerpark aan de Sloterplas. Dit is de kans om in een uniek architectonisch hoogstandje van internationale allure te wonen.

Het studio-appartement, gelegen op de 2e verdieping, is bereikbaar met lift en trap. De woning is gerealiseerd in 1 van de 3 overgebleven betonnen rioolwaterzuiveringstonnen. Bij deze zeer circulaire gebouwtransformatie is de ton deels ontmanteld en voorzien van grote gaten ten behoeve van daglicht en uitkijk rondom. De authentieke betonnen wand geeft een prachtige verstilling en een ruimtelijk beeld waar je het als een buitenschil van de woningen ervaart.

Er is een gezamenlijk entree met bellentableau, lift en trap naar de vier verdiepingen. Het appartement is erg ruimtelijk opgezet voorzien van verdiepingshoge glazen gevel met grote schuifdeuren aan de voor- en achterzijde. Hierdoor is de relatie met buiten (met zicht op de originele ronde betonnen wanden) intens en er komt veel daglicht in de woning.

Eenmaal binnen in het appartement presenteren de ruimtes zich open en multi-functioneel: na de entree met garderobe en schoenenkast leidt een gang naar een ruime woon-, slaap- en studieruimte (27 m²) die gelegen is aan de tuinzijde van het woongebouw en dus heerlijk rustig. Door de ruimtelijke inrichting van deze studio is de vrijheid en flexibiliteit optimaal, zonder het specifieke karakter van de plek uit het oog te verliezen. De drie schuifpuien en alle ramen maakt het een zeer lichte plek. In de studio bevindt zich ook een prachtige glooiende wand die het directe verband met de betonnen buitenschil toont. De keuken is uitgerust met een stoere betonnen aanrecht van 4,5 meter lang en 75 cm diep en een 4-pitsgasfornuis. De badkamer is voorzien van een typisch Japans houten bad. Naast open lichte ruimtes aan beide gevels bevindt zich in het hart van de woning een bijzondere Japanse tatami-kamer, die geflankeerd is door een organiserend woonmeubel en andere praktische benodigdheden die ambachtelijk zijn weggewerkt. Verder heeft de studio een fraai gestileerd toilet en een berging met de mechanische ventilatie en de C.V.-Ketel (2013) en die ruimte biedt voor de wasmachine/droger. Via een schuifpui is het ruime balkon te bereiken; deze ligt op het zuid-oosten en is ruim genoeg om met 2-3 personen buiten te zitten om te genieten van de kersenbloesemboom in de tuin. Via de gezamenlijke tuin (die toegankelijk is via het afgesloten parkeerdek) is er in de onderbouw een privé berging (bijna 4 m²).

Bijzonderheden:
- Woonoppervlakte 58,7 m² (NEN 2580 meetcertificaat aanwezig);
- Architectonisch hoogstaand object;
- Lift aanwezig;
- Erfpacht afgekocht tot 29-04-2049;
- Actieve en gezonde VvE;
- VvE bijdrage € 106,86 per maand;
- Eigen berging in onderbouw;
- Oplevering in overleg.

Wonen in industrieel erfgoed

Wonen in deze Amsterdamse woning die onder architectuur is gebouwd en ingericht, is een unieke kans. Dit studio-appartement kreeg veel media aandacht op TV en in vakbladen.

In de wijk Oostoever in Amsterdam-West waar ongeveer driekwart eeuw een rioolwaterzuiveringsinstallatie stond en voorheen ontoegankelijke terrein in de Westelijke Tuinsteden is geweest, is deze voormalige waterzuiveringston - in 2000 verbouwd tot een woongebouw met zeven spectaculaire appartementen - een icoon in deze eigentijdse woonwijk.

Het woongebouw “Dik Trom” ligt in een rustige groene wijk aan het Kröller Müllerpark aan het einde van een rustige laan met directe aansluiting op het prachtige Sloterpark en de Sloterplas.

Vanuit deze woning is het 15 minuten fietsen naar het centrum van Amsterdam. Het ligt gunstig t.o.v. voorzieningen, openbaar vervoer en uitvalswegen (A10, A4 en A9). Op loopafstand vindt u winkels, supermarkten, metrostation ‘Postjesweg’, bus- en tramhaltes, het Sloterpark met de Sloterplas en het Rembrandtpark. Het Sierplein met haar winkels, markt en supermarkten en treinstation Lelylaan liggen op korte fietsafstand, evenals het iets verderop gelegen Nieuwe Meer en het Amsterdamse Bos met hun recreatieve ontspanning.

De gemeente biedt de mogelijkheid voor het eeuwigdurend afkopen van de erfpacht of het vastzetten van de canon na 2049. De hierna genoemde bedragen komen voort uit de rekentool van de gemeente (ingevuld met de WOZ waarde met peildatum 01-01-2014) en deze zijn slechts ter indicatie:
- Vastzetten van de canon. Uw canon vanaf 2049: € 143,- per jaar (exclusief indexering vanaf 2017);
- Eeuwigdurend tijdvak afkopen: u betaalt na voldoen van dit bedrag nooit meer erfpacht. De kosten hiervoor zijn: € 2.767,- direct;
Dit aanbod geldt voor een overstap in 2019 en de bedragen zijn exclusief notariskosten. Na 2019 gelden andere voorwaarden."

***********************************************************************************************************************************************************************************

About Tretjakovlaan 8

This fantastic studio apartment of nearly 60 m² is part of a special residential building that is built in a former sewage cleansing plant at the Kröller-Müllerpark close to the Sloterplas in the west of Amsterdam. This is the unique chance to live in a unique architectural jewel with international allure.

The studio apartment, located on the 2nd floor, is accessible by elevator and stairs. The property has been realized in 1 of the 3 remaining concrete sewage cleansing tanks. For this highly circular building transformation the tank was partly dismantled and applied with large holes for daylight and an all around view. The authentic concrete wall gives a beautiful tranquility and a spatial image where you experience it as an outer shell of the apartments.

There is a common entrance with doorbells, elevator and stairs to the four levels. The apartment is very spacious with floor-to-ceiling glass façade with large sliding doors at the front and rear. This makes the relationship with the outside (with a view of the original round concrete walls) intense and there is a lot of daylight in the house.

Once entered the apartment, the spaces present themselves open and multi-functional: after the entrance with wardrobe and shoe cabinet, a corridor leads to a spacious living, sleeping and study area (27 m²) which is located on the garden side of the residential building and therefore peacefully quiet. Thanks to the spatial design of this studio, freedom and flexibility are optimal without losing sight of the specific character of the place. The three sliding doors and all windows makes it a very light place. In the studio there is also a beautiful sloping wall that shows the direct connection with the concrete outer shell. The kitchen is equipped with a sturdy concrete counter of 4.5 meters long and 75 cm deep and a 4-burner gas stove. The bathroom has a typical Japanese wooden bath. In addition to open light spaces on both façades, the house has a special Japanese tatami room in the heart of the house, flanked by an organizing living room furniture and other practical necessities that have been artfully concealed. Furthermore, the studio has a beautifully styled toilet and a storage room that offers space for the washing machine/ dryer, mechanical ventilation and the Central Heating system (2013). The spacious balcony can be reached through a sliding door; it is located on the south-east and is large enough to sit outside with 2-3 people to enjoy the cherry blossom tree in the garden. Through the communal garden that is accessible through the closed parking deck there is a private storage room (almost 4 m²) in the basement.

Specifics:
- Living space 58.7 m² (NEN 2580 measurement certificate available);
- Architecturally high-quality object;
- Elevator present;
- Annual lease payments surrendered to 29-04-2049;
- Active and healthy VvE;
- Owners contribution € 106.86 per month;
- Own storage in the basement;
- Delivery to be discussed.

Living in industrial heritage

Living in this Amsterdam apartment that has been built and furnished under architecture is a unique opportunity. This studio apartment received a lot of media attention on TV and in professional architectural magazines.

In the Oostoever district in Amsterdam-West where there was a sewage treatment plant for about three-quarters of a century and which was previously inaccessible land in the Westelijke Tuinsteden, this former sewage cleansing tank - in 2000 converted into a residential building with seven spectacular apartments - is an icon in this contemporary residential area.

The residential building "Dik Trom" is located in a quiet green neighborhood on the Kröller Müllerpark at the end of a quiet avenue with direct connection to the beautiful Sloterpark and Sloterplas.

From this house it is 15 minutes by bike to the center of Amsterdam. It is conveniently located for facilities, public transport and high way (A10, A4 and A9). Within walking distance you will find shops, supermarkets, metro station "Postjesweg", bus and tram stops, the Sloterpark with the Sloterplas and the Rembrandtpark. Sierplein with its shops, market and supermarkets and the Lelylaan train station are within a short cycling distance, as well as the Nieuwe Meer and Amsterdamse Bos with their recreational relaxation a little further away.

The municipality offers the possibility for the permanent purchase of the ground lease or the fixing of the ground rent after 2049. The amounts mentioned below come from the calculation tool of the municipality (filled in with the WOZ value with reference date 01-01-2014) and these are for indicative purposes only:
- Fixing the canon. Your canon from 2049: € 143 per year (excluding indexing from 2017);
- Buy off perpetual period: you will never pay ground rent once this amount has been paid. The costs for this are: € 2,767 immediately;

Ja, ik wil Tretjakovlaan 8 bezichtigen!

Direct afspraak maken
Bel ons
020-5712712

Deel deze woning:


Het team van Van der Linden Amsterdam
Terug naar de zoekresultaten