menu
Home » Woning kopen » Tretjakovlaan 10

Tretjakovlaan 10 - AMSTERDAM

[English version is below the text in Dutch] Over Tretjakovlaan 10 Dit prachtige appartement van 90 m² is onderdeel van een bijzonder woongebouw. De woning is gerealiseerd in een voormalige rioolwaterzuiveringston Lees meer
Vraagprijs:

€ 425.000 k.k.

  • Bouwvorm

    Bestaande bouw
  • Status

    Verkocht
Vragen? Bel 020-5712712Neem contact op Terug naar resultaten

Plattegrond


Over de woning

[English version is below the text in Dutch]

Over Tretjakovlaan 10

Dit prachtige appartement van 90 m² is onderdeel van een bijzonder woongebouw. De woning is gerealiseerd in een voormalige rioolwaterzuiveringston in het Kröller-Müllerpark aan de Sloterplas. Dit is de kans om in een uniek architectonisch hoogstandje van internationale allure te wonen.

Het appartement, gelegen op de 2e verdieping is bereikbaar met lift en trap. De woning is gerealiseerd in 1 van de 3 overgebleven betonnen rioolwaterzuiveringstonnen. Bij deze circulaire gebouwtransformatie is de ton deels ontmanteld en voorzien van grote gaten ten behoeve van daglicht en uitkijk rondom. De authentieke betonnen wand geeft een prachtige verstilling en een ruimtelijk beeld waar je het als een buitenschil van de woningen ervaart.

Er is een gezamenlijk entree met bellentableau naast een afgesloten inrit voor het parkeerdek, lift en trap naar de vier verdiepingen. Het appartement is erg ruimtelijk opgezet en voorzien van verdiepingshoge glazen gevel met grote schuifdeuren aan de voor- en achterzijde. Hierdoor is de relatie met buiten - met zicht op de originele ronde betonnen wanden - intens en er komt veel daglicht in de woning.

Eenmaal binnen in het appartement presenteren de ruimtes zich open en multi-functioneel: na de entree met garderobe en schoenenkast bevindt zich de ruime en luxueus ingerichte keuken met een stoom-bakoven, magnetron, 5-pits gasfornuis met wokbrander, vaatwasser en koelkast. De schuifpuien en alle ramen maken het een zeer lichte plek. Voorbij de akoestiekvriendelijke schuifdeuren komt u in de zeer ruime woonkamer (41 m²) waar aan drie zijdes een overvloed aan lichtinval is. De woonkamer heeft een prachtige glooiende wand die het directe verband met de betonnen buitenschil toont en heeft een overzichtelijke wandmeubel aan de rechte zijde. Vanuit de keuken leidt een afsluitbare gang zich naar de badkamer en de beide slaapkamers (beide circa 11 m²) die zijn gelegen aan de tuinzijde, wat heerlijk rustig is. Een van de slaapkamers is tevens vanuit de woonkamer via een schuifdeur toegankelijk. De badkamer is voorzien van een fraaie dubbele houten wastafel, een kamerhoge en -brede spiegelwand en een stoere kiezel-betonnen badkamervloer. Verder is er een ruim balkon met terras gericht op het oosten. Het balkon is ruim genoeg om met 4 á 5 personen buiten te zitten. Daarnaast heeft het appartement een fraai gestileerd toilet en een berging met de mechanische ventilatie en de C.V.-Ketel (2013) en die ruimte biedt voor de wasmachine/droger. Via de gezamenlijke tuin (die toegankelijk is via het afgesloten parkeerdek) is er in de onderbouw een privé berging (ruim 10 m²).

Bijzonderheden:
- Woonoppervlakte 90,3 m² (NEN 2580 meetcertificaat aanwezig);
- Architectonisch hoogstaand object;
- Lift aanwezig;
- Erfpacht afgekocht tot 29-04-2049;
- Actieve en gezonde VvE;
- VvE bijdrage € 157,58 per maand;
- Eigen parkeerplaats;
- Eigen berging in onderbouw;
- Oplevering in overleg.

Wonen in industrieel erfgoed

Wonen in deze Amsterdamse woning die onder architectuur is gebouwd en ingericht, is een unieke kans. Dit studio-appartement kreeg veel media aandacht op TV en in vakbladen.

In de wijk Oostoever in Amsterdam-West waar ongeveer driekwart eeuw een rioolwaterzuiveringsinstallatie stond en voorheen ontoegankelijke terrein in de Westelijke Tuinsteden is geweest, is deze voormalige waterzuiveringston - in 2000 verbouwd tot een woongebouw met zeven spectaculaire appartementen - een icoon in deze eigentijdse woonwijk.

Het woongebouw “Dik Trom” ligt in een rustige groene wijk aan het Kröller Müllerpark aan het einde van een rustige laan met directe aansluiting op het prachtige Sloterpark en de Sloterplas.

Vanuit deze woning is het 15 minuten fietsen naar het centrum van Amsterdam. Het ligt gunstig t.o.v. voorzieningen, openbaar vervoer en uitvalswegen (A10, A4 en A9). Op loopafstand vindt u winkels, supermarkten, metrostation ‘Postjesweg’, bus- en tramhaltes, het Sloterpark met de Sloterplas en het Rembrandtpark. Het Sierplein met haar winkels, markt en supermarkten en treinstation Lelylaan liggen op korte fietsafstand, evenals het iets verderop gelegen Nieuwe Meer en het Amsterdamse Bos met hun recreatieve ontspanning.

De gemeente biedt de mogelijkheid voor het eeuwigdurend afkopen van de erfpacht of het vastzetten van de canon na 2049. De hierna genoemde bedragen komen voort uit de rekentool van de gemeente (ingevuld met de WOZ waarde met peildatum 01-01-2014) en deze zijn slechts ter indicatie:
- Vastzetten van de canon. Uw canon vanaf 2049: € 213,- per jaar (exclusief indexering vanaf 2017);
- Eeuwigdurend tijdvak afkopen: u betaalt na voldoen van dit bedrag nooit meer erfpacht. De kosten hiervoor zijn: € 4.109,- direct;
Dit aanbod geldt voor een overstap in 2019 en de bedragen zijn exclusief notariskosten. Na 2019 gelden andere voorwaarden.

***********************************************************************************************************************************************************************************

About Tretjakovlaan 10
This fantastic studio apartment of nearly 90 m² is part of a special residential building that is built in a former sewage cleansing plant at the Kröller-Müllerpark close to the Sloterplas in the west of Amsterdam. This is the unique chance to live in a unique architectural jewel with international allure.

The studio apartment, located on the 2nd floor, is accessible by elevator and stairs. The property has been realized in 1 of the 3 remaining concrete sewage cleansing tanks. For this highly circular building transformation the tank was partly dismantled and applied with large holes for daylight and an all around view. The authentic concrete wall gives a beautiful tranquility and a spatial image where you experience it as an outer shell of the apartments.

There is a common entrance with doorbells, elevator and stairs to the four levels. The apartment is very spacious with floor-to-ceiling glass façade with large sliding doors at the front and rear. This makes the relationship with the outside (with a view of the original round concrete walls) intense and there is a lot of daylight in the house.

Once entered the apartment the spaces present themselves openly and multi-functionally: after the entrance with wardrobe and shoe cabinet there is the spacious and luxuriously furnished kitchen with a steam baking oven, microwave, 5-burner gas stove with wok burner, dishwasher and fridge. The sliding doors and all windows make it a very light place. Beyond the acoustically-friendly sliding doors you enter the very spacious living room (41 m²) where there is an abundance of light on three sides. The living room has a beautiful sloping wall that shows the direct connection with the concrete outer shell and has a large organised cabinet on the straight side. From the kitchen a closable corridor leads to the bathroom and the two bedrooms (both approx. 11 m²) that are located on the garden side, which is wonderfully quiet. One of the bedrooms is also accessible from the living room via a sliding door. The bathroom has a beautiful double wooden sink, floor-to-ceiling and room-wide mirror and a sturdy pebble-concrete bathroom floor. There is also a spacious balcony with a terrace facing east that is large enough to sit outside with 4-5 people. In addition, the apartment has a beautifully styled toilet and a storage room that offers space for the washing machine/ dryer, mechanical ventilation and the Central Heating system (2013). Through the communal garden that is accessible through the closed parking deck there is a private storage room (over 10 m²) in the basement.

Specifics:
- Living space 90.3 m² (NEN 2580 measurement certificate available);
- Architecturally high-quality object;
- Elevator present;
- Annual lease payments surrendered to 29-04-2049;
- Active and healthy VvE;
- Owners contribution € 157.58 per month;
- Own storage in the basement;
- Delivery to be discussed.

Living in industrial heritage
Living in this Amsterdam apartment that has been built and furnished under architecture is a unique opportunity. This studio apartment received a lot of media attention on TV and in professional architectural magazines.

In the Oostoever district in Amsterdam-West where there was a sewage treatment plant for about three-quarters of a century and which was previously inaccessible land in the Westelijke Tuinsteden, this former sewage cleansing tank - in 2000 converted into a residential building with seven spectacular apartments - is an icon in this contemporary residential area.

The residential building "Dik Trom" is located in a quiet green neighborhood on the Kröller Müllerpark at the end of a quiet avenue with direct connection to the beautiful Sloterpark and Sloterplas.

From this house it is 15 minutes by bike to the center of Amsterdam. It is conveniently located for facilities, public transport and high way (A10, A4 and A9). Within walking distance you will find shops, supermarkets, metro station "Postjesweg", bus and tram stops, the Sloterpark with the Sloterplas and the Rembrandtpark. Sierplein with its shops, market and supermarkets and the Lelylaan train station are within a short cycling distance, as well as the Nieuwe Meer and Amsterdamse Bos with their recreational relaxation a little further away.

The municipality offers the possibility for the permanent purchase of the ground lease or the fixing of the ground rent after 2049. The amounts mentioned below come from the calculation tool of the municipality (filled in with the WOZ value with reference date 01-01-2014) and these are for indicative purposes only:
- Fixing the canon. Your canon from 2049: € 213,- per year (excluding indexing from 2017);
- Buy off perpetual period: you will never pay ground rent once this amount has been paid. The costs for this are: € 4.109,- immediately;
This offer applies to a switch in 2019 and the amoun

Ja, ik wil Tretjakovlaan 10 bezichtigen!

Direct afspraak maken
Bel ons
020-5712712

Deel deze woning:


Het team van Van der Linden Amsterdam
Terug naar de zoekresultaten