menu
Home » Woning huren » Wijnsilostraat 69

Wijnsilostraat 69 - Amsterdam

*** See English version below *** Cruquius 1.4 | Cruquius is een stadseiland in Amsterdam-Oost, aan de schitterende Entrepothaven. Een unieke plek waar je kunt wonen, werken en ondernemen. De sfeer is Lees meer
TE HUUR

€ 1.189 p/m

 • Type
  Appartement
 • Servicekosten
  € 60.00
 • Gebruiksoppervlakte
  46 m²
 • Woonoppervlakte
  46 m²
 • Status
  Beschikbaar
FAQInschrijven Terug naar resultaten

Over de woning

*** See English version below ***
Cruquius 1.4 |
Cruquius is een stadseiland in Amsterdam-Oost, aan de schitterende Entrepothaven. Een unieke plek waar je kunt wonen, werken en ondernemen. De sfeer is ongedwongen en persoonlijk, maar ook dynamisch met volop creatieve bedrijvigheid van lokale ondernemers. Het leuke is dat je hier echt een eigen plek hebt, maar wel zo in de Indische buurt bent.

De industriële en nautische uitstraling van Cruquius 1.4
Cruquius 1.4 ligt op een unieke plek, direct aan de Entrepothaven. Je komt het gebouw binnen aan de Wijnsilostraat. LEVS architecten is de kracht achter het ontwerp. Het bureau liet zich inspireren door het industriële en nautische verleden van de plek. Het betonnen raster refereert aan de gestapelde containers die hier vroeger in de haven stonden. Vanaf de 2e verdieping zijn de rasters met bronskleurig geprofileerd aluminium ingevuld. Dit geeft het stoere gebouw een chic karakter. Iconisch zijn de drie oude wijnsilo’s van staal die worden teruggeplaatst in een groen daklandschap. Het mos-sedumdak is mooi om te zien en ook nog eens duurzaam! Bovendien reduceert het geluid.

De Wijnsilostraat, een modern appartementencomplex aan de Cruquiusweg. De appartementen beschikken over 1 of 2 kamers en zijn voorzien van een luxe inbouwkeuken.

- Locatie –
geniet vooral van een ontspannen eilandleven, met eigenwijze horeca, een supermarkt en een sportschool waar je gemakkelijk naartoe wandelt.

Het appartement ligt centraal naast de uitvalsweg A10. Met de fiets ben je in 10 minuten in het centrum van Amsterdam.

-Bijzonderheden Wijnsilostraat 69-
• Woonoppervlakte ca. 46 m2;
• Ruim 2 kamer appartement;
• 1 slaapkamer;
• Luxe keuken voorzien van inbouwapparatuur;
• 1 badkamer met toilet
• Bouwjaar: 2018;
• Energielabel: A+

30 appartementen waaronder Wijnsilostraat 69 zijn gereserveerd voor sleutelberoepen.

LIVVIN
Voor alle huurders van Cruquius is er naast je eigen appartement ook de gemeenschappelijke woonkamer LIVVIN. LIVVIN is gelegen op de begane grond van Cruquius 1.1, Bottelarijstraat 291, dus dichtbij JE woning. Hier vind je de community manager van het Cruquius gebied, kun je een koffietje drinken, werken of deelnemen aan een van de activiteiten. Via de Spaceflow app kun je digitaal deelnemen aan de community Cruquius maar ook contact zoeken met de beheerder voor vragen over je woning.

Bij de servicekosten is de ondersteuning vanuit het community management en de Spaceflow app inbegrepen.

- Inkomensrichtlijnen -
• Om in aanmerking te komen voor deze woning is het goed te weten dat we hiervoor inkomensrichtlijnen hanteren. Als alleenverdiener bedraagt je bruto maandsalaris (inclusief vakantiegeld en 13e maand) 3.5x keer de vermelde huurprijs van deze woning.
• Voor tweeverdieners tellen wij het tweede inkomen voor 100% mee, in dit geval geldt een inkomenseis van 4x de huur als een bruto maandinkomen.
• Rekenvoorbeeld: het bruto (gezamenlijke inkomen) maandinkomen voor een woning die € 1.000,- per maand kost is dus € 3.500 (€1.000,- x 3,5 of €1.000,- x 4 bij tweeverdieners)
• In sommige gevallen is een waarborgsom verplicht.
• Ben je een zelfstandig ondernemer, gepensioneerd of meer informatie over de inkomensrichtlijnen? Ga naar dan naar onze website: vanderlinden.nl/woning-huren/faq

- Wil je in aanmerking komen voor deze woning? -
Ben je enthousiast geworden over deze woning en voldoe je aan de inkomensrichtlijnen? Schrijf je dan in via vanderlinden.nl/woning-huren als woningzoekende.

Bij het selecteren van de meest geschikte kandidaat maken wij enkel gebruik van objectieve selectiecriteria zoals leeftijd, de hoogte van het inkomen in relatie tot de hoogte van de huur, gezinsomvang en soortgelijke criteria.
Hierbij maken wij in geen enkele situatie positieve of negatieve uitzonderingen op basis van geslacht, huidskleur, achternaam, geaardheid, afkomst, geloof of etniciteit van de woningzoekende.

Als er meerdere, vergelijkbare inschrijvingen op een woning zijn, dan zal er een willekeurig dossier gekozen worden op volgorde van binnenkomst.
Je ontvangt hier dan vanzelf bericht over. Mocht je niets hebben vernomen, dan ben je helaas niet geselecteerd. Je kunt uiteraard altijd contact met ons opnemen waarom er gekozen is voor een andere kandidaat.
Wanneer je zoveel mogelijk kans wilt maken op een woning, raden we je aan om meerdere voorkeuren door te geven indien je in meerdere woningen geïnteresseerd bent.

- Goed om te weten -
• Getoonde foto's zijn van een modelwoning en niet van de specifieke woning zelf.
• De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van 12 maanden. Na deze periode is deze maandelijks opzegbaar, de opzegtermijn bedraagt één maand.

Alle informatie met betrekking tot de woning is met zorg samengesteld. Deze is echter indicatief en er kunnen geen rechten aan ontleend worden.
***

Cruquius 1.4 |.
Cruquius is a city island in Amsterdam East, on the beautiful Entrepothaven. A unique place where you can live, work and do business. The atmosphere is casual and personal, but also dynamic with plenty of creative activity from local entrepreneurs. The nice thing is that you really have your own place here, but you are right in the Indian neighborhood.

The industrial and nautical character of Cruquius 1.4
Cruquius 1.4 is in a unique location, right on the Entrepothaven. You enter the building on the Wijnsilostraat. LEVS architects is the force behind the design. The firm was inspired by the industrial and nautical past of the place. The concrete grid refers to the stacked containers that used to stand here in the harbor. From the 2nd floor up, the grids are filled in with bronze-colored profiled aluminum. This gives the sturdy building a chic character. Iconic are the three old wine silos made of steel that are returned to a green roof landscape. The moss-sedum roof is beautiful to look at and also sustainable! In addition, it reduces noise.

The Wijnsilostraat, a modern apartment complex on Cruquiusweg. The apartments have 1 or 2 rooms and are equipped with a luxury built-in kitchen.

- Location -
especially enjoy a relaxed island life, with quirky restaurants, a supermarket and a gym you can easily walk to.

The apartment is centrally located next to the A10 exit road. By bike you can be in the center of Amsterdam in 10 minutes.

-Details Wijnsilostraat 69-
- Living area approx. 46 m2;
- Spacious 2 room apartment;
- 1 bedroom;
- Luxury kitchen with appliances;
- 1 bathroom with toilet
- Year built: 2018;
- Energy label: A+

30 apartments including Wijnsilostraat 69 are reserved for key occupations.

LIVVIN
For all Cruquius tenants, in addition to your own apartment, there is also the communal living room LIVVIN. LIVVIN is located on the first floor of Cruquius 1.1, Bottelarijstraat 291, so close to YOUR home. Here you will find the community manager of the Cruquius area, you can have a coffee, work or participate in one of the activities. Through the Spaceflow app you can participate digitally in the Cruquius community but also contact the manager for questions about your home.

Included in the service fee is the support from the community management and the Spaceflow app

- Income requirements -
• The income requirements for this apartment are at least 3,5x the monthly rent.
• As a single earner your gross monthly salary (including holiday pay and 13th month) should be a minimum of 3,5x the rent.
• For dual earners, we count the second income at 100%, in this case an income requirement of 4x the rent as a gross monthly income applies.
• Example: the minimum required gross monthly (combined) income for a home that costs € 1,000 per month is therefore € 3,500 (1,000 x 3,5 or €1,000 x 4 for dual earners)
• In some cases a deposit is required.
• Are you self-employed, retired or more information about the income requirements? Please visit our website: vanderlinden.nl/woning-huren/faq

- Would you like to be considered for this property? -
Have you become enthusiastic about this property and meet the income guidelines? Then register via vanderlinden.nl/woning-huren as a house seeker.

In selecting the most suitable candidate we only use objective selection criteria such as age, the amount of income in relation to the amount of rent, family size and similar criteria.
In doing so, we do not make positive or negative exceptions on the basis of gender, color, last name, orientation, ancestry, religion or ethnicity of the house seeker in any situation.

If there are multiple, similar applications for a property, a random file will be chosen by order of entry.
You will be notified automatically. If you have not heard anything, unfortunately you have not been selected. You can always contact us to find out why another candidate was selected.
If you want to maximize your chances of finding a property, we recommend that you indicate more than one preference if you are interested in more than one property.

- Good to know -
- Photos shown are of a model home and not of the specific home itself.
- The rental agreement is entered into for the duration of 12 months. After this period it is terminable monthly, the notice period is one month.

All information regarding the property has been compiled with care. However, it is indicative and no rights can be derived from it.
***

Plattegrond

Interesse in Wijnsilostraat 69?

De huurwoning aan Wijnsilostraat 69 in Amsterdam is per direct beschikbaar. Heb je interesse in deze woning, schrijf je dan via onze website of neem contact met ons op.

Ja, ik heb interesse in deze woning Inschrijven als woningzoeker Bel ons
(088) 533 00 00

Deel deze huurwoning:

Automatisch op de hoogte gehouden worden van nieuw aanbod? Schrijf u in als woningzoekende en wij houden u automatisch op de hoogte van nieuw aanbod huurwoningen in uw regio.

Terug naar de zoekresultaten