menu
Home » Bedrijfsonroerend goed » Schroefstraat 30 34

Schroefstraat 30 34 - LELYSTAD

TE HUUR/TE KOOP BEDRIJFSPANDEN SCHROEFSTRAAT 30 EN 34 LELYSTAD Locatie De panden staan op bedrijventerrein Gildenhof. Gildenhof is een kleinschalig terrein gelegen te midden van de Zuiderzeewijk in Lees meer
TE HUUR

€ 6.210 p/mnd

  • Status

    Beschikbaar
Vragen? Bel 0320-241774Bezichtigen Terug naar resultaten

Omschrijving

TE HUUR/TE KOOP

BEDRIJFSPANDEN

SCHROEFSTRAAT 30 EN 34

LELYSTAD

Locatie
De panden staan op bedrijventerrein Gildenhof.
Gildenhof is een kleinschalig terrein gelegen te midden van de Zuiderzeewijk in het noorden van Lelystad. Het terrein wordt ontsloten door de Schroefstraat die in directe verbinding staat met de stedelijke hoofdontsluitingsweg Houtribdreef.

Omschrijving
Twee bedrijfspanden, te weten:

Schroefstraat 30:
een bedrijfspand met een opperlvakte van circa 372 m² BVO op een perceel grond met een opperlvakte van circa 888 m²

en

Schroefstraat 34:
een bedrijfspand met een oppervlakte van circa 1.739 m² BVO en een bedrijfswoning met een oppervlakte van circa 100 m² op een perceel grond met een oppervlakte van circa 3.047 m².

Kadastrale gegevens

Schroefstraat 30:
Gemeente Lelystad, sectie K, nummer 237 m², totaal groot 888 m².

Schroefstraat 34:
kadastraal bekend Gemeente Lelystad, sectie K, nummer 38, totaal groot 2.004 m²;
kadastraal bekend Gemeente Lelystad, sectie K, nummer 2300, totaal groot 734 m²;
kadastraal bekend Gemeente Lelystad, sectie K, nummer 8590, totaal groot 159 m²;
kadastraal bekend Gemeente Lelystad, sectie K, nummer 9165, totaal groot 150 m².

Indeling

Schroefstraat 30:
Werkplaats met kantoor.

Schroefstraat 34:
- showroom : circa 780 m²;
- werkplaats : circa 645 m²;
- kantoor 1e verd. : circa 40 m²;
- bedrijfswoning : circa 100 m².

Voorzieningen

Schroefstraat 30:
- keuken;
- sanitair.


Schroefstraat 34:
- betonvloer;
- lichtstraat;
- plafonds met verlichting;
- keuken;
- gasheaters;
- 2 elektrische overheaddeuren.

Parkeren
Er zijn voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein.

Beschikbaar
Eind 2019/begin 2020. Afhankelijk van oplevering nieuwbouw op Flevopoort.

Huurprijs
€ 6.210,00 per maand exclusief BTW.

Koopprijs
€ 846.000,00 K.K.

Huurtermijn
In overleg.

BTW
Huurder en verhuurder verklaren uitdrukkelijk dat bij het vaststellen van de huurprijs uitgangspunt is geweest dat huurder blijvend voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968. Indien de belaste verhuur beëindigd wordt dan wel een verzoek tot belaste verhuur niet wordt ingewilligd omdat de huurder niet meer c.q. niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief BTW, zodanig verhoogd dat de verhuurder volledig gecompenseerd wordt voor de BTW op de toerekenbare investeringen en kosten welk hij aan de fiscus moet terugbetalen c.q. niet (meer) in aftrek kan brengen.

Huurbetaling
Huur en BTW per maand vooruit.

Huurcontract
De huurovereenkomst wordt opgesteld volgens het model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ).

Huurprijsindexering
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks “Alle huishoudens” (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), voor het eerst 1 jaar na huuringangsdatum en vervolgens jaarlijks op deze datum.

Zekerheidstelling
De bankgarantie/waarborgsom dient gelijk te zijn aan 3 maanden huur te vermeerderen met de servicekosten en de over deze bedragen wettelijk verschuldigde BTW.

Informatie
Van der Linden Bedrijfsmakelaars B.V.
Meenthoek 1, 8224 BS Lelystad
Telefoon: 0320-241774
e-mail: info.lelystad@vanderlinden.nl
internet: www.vanderlinden.nl

Ja, ik wil Schroefstraat 30 34 bezichtigen!

Direct afspraak maken
Bel ons
0320-241774

Deel dit bedrijfspand:

Terug naar de zoekresultaten