menu

Jol 37 15 - LELYSTAD

ruimten te huur ten behoeve van wijkwinkelcentrumdoeleinden (o.a. winkel, zorg en horeca) in wijkwinkelcentrum Jol. Locatie Winkelcentrum “De Jol” te Lelystad. Het buurtwinkelcentrum is gesitueerd Lees meer
TE HUUR

€ 100 p/m² p/j

  • Status

    Verhuurd
Vragen? Bel 0320-241774Neem contact op Terug naar resultaten

Plattegrond

Omschrijving

ruimten te huur ten behoeve van wijkwinkelcentrumdoeleinden (o.a. winkel, zorg en horeca) in wijkwinkelcentrum Jol.

Locatie
Winkelcentrum “De Jol” te Lelystad. Het buurtwinkelcentrum is gesitueerd tussen de dichtbevolkte wijken Jol en Punter. Er is een gevarieerd winkelaanbod, waaronder een drukke Jumbo supermarkt. Ook zijn er een Aldi, Mitra, DA-drogist en Ter Stal kledingwinkel. De directe nabijheid van een gezondheidscentrum zorgt voor en grote toeloop van het publiek.

Object
- Jol 37-15 : oppervlakte circa 88 m²;
- Jol 37-14 : oppervlakte circa 150 m².

Geschikt voor wijkwinkelcentrumdoeleinden o.a. winkel, zorg en horeca.

De mogelijkheid bestaat om de panden samen te voegen. Hierdoor wordt er een totale oppervlakte van circa 238 m² gecreëerd. Eén en ander in overleg met eigenaar.

Beschikbaar
In overleg.

Huurprijs
€ 100,-- per m² per jaar exclusief BTW.

Servicekosten
N.t.b.

BTW
Huurder en verhuurder verklaren uitdrukkelijk dat bij het vaststellen van de huurprijs uitgangspunt is geweest dat huurder blijvend voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968. Indien de belaste verhuur beëindigd wordt dan wel een verzoek tot belaste verhuur niet wordt ingewilligd omdat de huurder niet meer c.q. niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief BTW, zodanig verhoogd dat de verhuurder volledig gecompenseerd wordt voor de BTW op de toerekenbare investeringen en kosten welk hij aan de fiscus moet terugbetalen c.q. niet (meer) in aftrek kan brengen.

Huurtermijn

5 jaar gevolgd door 5 jaar. Na het verlopen van voornoemde perioden zal de huurovereenkomst worden voortgezet met aansluitende perioden van telkens 5 jaar.

Huurbetaling
Huur, servicekosten en BTW vooruit.

Huurcontract
De huurovereenkomst wordt opgesteld volgens het model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ).

Huurprijsindexering

Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks “Alle huishoudens” (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), voor het eerst 1 jaar na huuringangsdatum en vervolgens jaarlijks op deze datum.

Zekerheidstelling
De bankgarantie/waarborgsom dient gelijk te zijn aan 3 maanden huur te vermeerderen met de servicekosten en de over deze bedragen wettelijk verschuldigde BTW.

Informatie
Van der Linden Bedrijfsmakelaars B.V.
Meenthoek 1
8224 BS Lelystad
telefoon: 0320-241774
e-mail: info.lelystad@vanderlinden.nl
internet: www.vanderlindenbedrijfsmakelaars.nl

Ja, ik wil Jol 37 15 bezichtigen!

Direct afspraak maken
Bel ons
0320-241774

Deel dit bedrijfspand:

Terug naar de zoekresultaten